Foniatrie

Foniatrie je lékařským oborem, který se zabývá vyšetřováním sdělovacích funkcí člověka (lidský hlas, řeč a sluch), ale také léčbou jeho poruch. Poruchy hlasu, sluchu či řeči mohou být vrozené, ale také získané, například záněty, úrazy, neurologickými, ale i jinými onemocněními. Obtíže mohou být nárazového, ale i déle trvajícího charakteru.

Nabízíme vyšetření na střední a vysoké školy pedagogického a uměleckého směru.

Příčiny poruchy sluchu

Stařecká nedoslýchavost

Rostoucí poškození sluchu v oblasti vysokých tónů, způsobené odumíráním buněk.

Poškození hluchem

Dlouhodobým působením nadměrně hlasitého hluku může dojít k trvalému poškození sluchu v oblasti vnitřního ucha.

Traumata po explozi či třesku

Náhlými třesky či zvuky při explozích dochází k poškození sluchu v oblasti okolo 4.000 Hz

Nemoci

Otoskleróza, Menérovachoroba či nádory mohou způsobit poškození sluchu, vyskytujcíí se v různých častech ucha.

Sluchový kolaps

Náhlá, větčinou jedno stranná porucha sluchu.

Jedy

Určitými jedy, tpůsobenými infekcemi,a le také medikamenty může být poškozeno vnitřní ucho i orgán rovnováhy.

10 rad, jak pečovat o sluchadlo

1. Noste Vaše sluchadlo zpočátku jen několik hodin denně a v klidném prostředí, aby si Vaše ucho zvyklo opět na nové zvuky. Také Vaše sluchové centrum se rychle naučí rozeznávat mezi potřebnými a nepotřebnými zvuky.

2. Pomalu a opatrně stup?ujte akustické zatížení.

3. První rozhovory veďtenejdříve s jednou osobou. Naučte se vnímat hlas opět v normální hlasitosti. Snažtec se nacvičovat rozlišení zvuků, které ihned nepoznáte.

4. Učte se se sluchadlem telefonovat, přidržujte sluchátko telefonu přímo na mikrofon sluchadla, který zaručuje dobrou srozumitelnost. Pokud se objeví pískání, zvětšete vzdálenost mezi sluchátkem telefonu a Vaším sluchadlem.

5. Naučte se s vaším sluchadlem opšt poslouchat televizi a rádio. Neočekávejte ale, že budete z televize všemu ihned dokonale rozumět. Vzhledem k velkému kolísání mezi hlasitostí hudby a mluveného slova ani normállně slyšící nerozumí vždy vše dobře.

6. Pokud chcete někde diskutovat, sedněte si blízko k přednášejícímu nebo reproduktoru. Pokud je to možné, udržujte zrakový kontakt s přednášejícím, neboť Vaše oči Vám pomohou k lepší srozumetelnosti.

7. Nenechávejte své sluchadlo v koupelně. Špína a vlhkost Vašemu citlivému pomocníku nesvědčí. Neupusťte je na zem, to škodí mikrofonu a reproduktoru. Otevřete také bateriové pouzdoro, prodloužíte tím životnost baterie.

8. Nenoste sluchadlo v noci.

9. Mějte v zásobě několik baterií.

10.Sluchadla jsoupoužívána při přímém stkyu s pokožkou, proto k čištění a dezinfekci používejte jen přípravky určené pro tyto pomůcky.

Zastoupení firem

GN Hearing

Jsme na Facebooku